SHORINJI KEMPO – DOSHIN SO

 

http://www.youtube.com/watch?v=YhPFbtLYL_4&feature=related

SHAOLIN KEMPO – DSCHERO KHAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=xtSTYICSprg

NIPPON KEMPO – MUNEOMI SAWAYAMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=YGZuHLxrjTs

AMERICAN KENPO – ED PARKER

 

https://www.youtube.com/watch?v=fcTWkZOz_yk

AMERICAN KENPO – ELVIS PRESLEY

 

http://www.youtube.com/watch?v=hv2rBE6wXjE&feature=related

KENPO 5.0 – JEFF SPEAKMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZUXWKnybPo