Extrase legislatie

A.Mod de calcul premieri sportivi

B.Viza medicala obligatorie

Cf. Ordin 1058/404 din 24.04.2013, Art.3:

Art. 1
(1) Controlul medical al sportivilor legitimati se efectueaza semestrial (a se citi si Art 3 !), in conformitate cu baremul examinarilor medicale prevazut in anexa nr. 1, in cabinetele de medicina sportiva din cadrul ambulatoriilor de specialitate judetene, din Policlinica pentru sportivi a municipiului Bucuresti si din ambulatoriile de specialitate pentru sportivi, singurele unitati sanitare abilitate sa acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente si la competitiile sportive oficiale.
(2) Medicii angajati ai cluburilor sportive sau ai asociatiilor sportive pot efectua controlul medical al sportivilor fara a avea dreptul legal de a elibera aviz medico-sportiv pentru participarea la antrenamente si la competitiile sportive oficiale.
(3) In judetele in care nu functioneaza cabinete de medicina sportiva controlul medical initial si periodic al sportivilor legitimati si acordarea avizului medico-sportiv vor fi efectuate intr-o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate de catre 1 – 2 medici, de regula din specialitatile medicina interna, pediatrie, ortopedie si altele asemenea, nominalizati de catre directia de sanatate publica teritoriala, cu avizul colegiului medicilor din judetul respectiv.

Art. 3
(1) Controlul medical al sportivilor componenti ai loturilor nationale si olimpice, stabilite anual de federatiile sportive nationale, se efectueaza de 3 – 4 ori pe an (1 – 2 circuite la nivelul unitatii medico-sportive de care apartin si doua circuite semestriale in cadrul Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti), la acestea adaugandu-se, la cerere, 1 – 2 controale medicale multidisciplinare la locurile de cantonament.
(2) Controlul medical al sportivilor membri ai echipelor divizionare A de fotbal din municipiul Bucuresti se efectueaza in cadrul Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti.
(3) Sportivii din sporturile de contact (baschet, box, fotbal, handbal, hochei pe gheata, judo, lupte, arte martiale, polo pe apa, rugby, scrima) vor efectua minimum 3 circuite medicale anual, dintre care doua macrocircuite si unul/doua microcircuite intermediare axate pe starea de sanatate.

Art. 6
(1) Indicatiile cuprinse in avizul medico-sportiv sunt obligatorii atat pentru sportivi, cat si pentru antrenorii si medicii care coordoneaza procesul de pregatire a acestora.
(2) Refuzul de a respecta indicatiile scrise din avizul medico-sportiv sau lipsa avizului medico-sportiv atrage interdictia categorica de a participa la antrenamente si competitii.

Art. 7
(1) Federatiile sportive nationale vor inregistra si vor elibera carnete de legitimare numai pentru sportivii care prezinta aviz medical.
(2) Vizele medicale obtinute de la alte unitati sanitare decat cele prevazute la art. 1 alin. (1) sau de la medici de alta specialitate decat cele prevazute la art. 1 nu vor fi luate in considerare si pot constitui motive de anulare a rezultatelor sportive.

Art. 17
(1) La bazele sportive care nu dispun de cabinete de medicina sportiva asistenta medicala de urgenta, inclusiv pentru accidentele sportive, la antrenamente si competitii va fi asigurata, la cererea organizatorilor, de catre personalul medico-sanitar din unitatile sanitare locale, nominalizat de directia de sanatate publica teritoriala.
(2) Organizatorii de competitii au obligatia sa asigure acordarea asistentei medicale de urgenta, inclusiv pentru accidentele sportive, solicitand in acest sens serviciului de ambulanta teritorial autosanitare echipate corespunzator si insotite de personal medico-sanitar, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare atat cele medicale, cat si cele sportive ale fiecarei federatii.
(3) Cheltuielile legate de asigurarea serviciilor medicale la cerere, prevazute la alin. (1) si (2), inclusiv remunerarea personalului medico-sanitar, sunt suportate de organizatori dupa terminarea competitiei, in conditiile legii.
(4) Pentru zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale plata serviciilor medicale sunt efectuate in conditiile legii.
(5) Responsabilitatea pentru neasigurarea asistentei medicale revine organizatorilor de manifestari sportive.